Konání valné hromady HC Klatovy z.s. bude odloženo, na příští rok

Napsal: redakce 12. 11. 2020
Vyhlášení nouzového stavu a přijatá vládní opatření proti šíření koronaviru (zákaz shromažďování) jsou zcela nepochybně důvodem ospravedlňujícím porušení stanov spolku ohledně četnosti konání valné hromady (zpravidla jednou ročně).

Šíření nakažlivé choroby má rovněž povahu tzv. vyšší moci, tj. mimořádné a nepředvídatelné události, jejíž důsledky (porušení stanov) nemohou být přičítány nikomu k tíži. Pokud jde o projednání a schválení dokumentů, které jsou spolky povinny zveřejnit ve sbírce listin (účetní závěrka, výroční zpráva), je možné, aby tyto byly do sbírky listin založeny i neschválené valnou hromadou. Dle ustanovení §21a zákona o účetnictví je povinnost zveřejnit účetní závěrku nejpozději do 30 dnů od jejího schválení příslušným orgánem (a auditorem při povinném auditu), nejpozději však do 31. 12. (závěrku za rok 2019 nejpozději 31. 12. 2020), a to bez ohledu na to, zda byla předepsaným způsobem schválena. Zákon tedy počítá s tím, že budou zveřejňovány i „neschválené“ účetní závěrky a výroční zprávy.

Fotoreportáž

Tak zase za rok na klatovské pouti🏒👍🥅

schedule21. 7. 2021
Tiskové zprávy

Autogramiáda odchovanců HC Klatovy

schedule9. 7. 2021
Logo HC Klatovy Logo SHC Klatovy